Privacy Policy

De privacy statement behandelt de wijze waarop er met uw informatie wordt omgegaan. Fotokadomaken.nl respecteert de privacy van haar klanten. Fotokadomaken.nl vraagt u bij het bestellen om adresgegevens. Deze worden alleen gebruikt met betrekking tot de afhandeling van uw bestelling. Voor het plaatsen van uw bestelling zijn persoonlijke gegevens vereist, zoals naam en adres, betaalinformatie en de namen en adressen van degenen voor wie de bestelling bestemd is. De gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid van de ingevoerde informatie. Fotokadomaken.nl gebruikt de door u verstrekte adres en e-mail informatie op beperkte wijze voor haar eigen marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld voor het bekendmaken van nieuws en speciale aanbiedingen. Indien noodzakelijk zullen wij die informatie uitwisselen met bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze service en uitsluitend met het omschreven doel, of in het geval van verkoop, voorgestelde verkoop of eigenaarwisseling van het bedrijf. Om andere dan wettelijk voorgeschreven of de in deze verklaring aangegeven redenen, zullen wij uw informatie nimmer aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Fotokadomaken.nl zal binnen alle redelijkheid voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van de door u verstrekte informatie te voorkomen.